Archief | juni, 2016

Kleuterschool in Ethiopië

26 jun

Zoals velen van jullie misschien weten, begon ik mijn carrière als kleuterleidster in Nunspeet. Nu, zoveel jaren later, mag ik weer betrokken zijn bij het kleuteronderwijs. Deze keer in Ethiopië.Boom
Gedurende mijn schoolbezoeken trof mij vaak het contrast tussen het kleuteronderwijs in Nederland en wat er hier gedaan wordt (als er al iets als kleuteronderwijs is). Soms was er een klasje onder de boom. En heel vaak wordt het alfabet opgedreund en worden er wat liedjes gezongen. Het lijkt in niets op datgene dat ik geleerd heb, namelijk dat kleine kinderen al spelend moeten leren.

Dit voorjaar kreeg ik een nieuwe taak die een grote uitdaging voor mij is. Het SIL team voor moedertaal op de scholen in de zuidelijke regio van Ethiopië (Bench Maji) schreef in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs een voorstel om het kleuteronderwijs voor 6 taalgroepen in die regio op te gaan zetten. Vanuit SIL Ethiopië ben ik gevraagd om hier leiding aan te geven.

De maand mei bracht ik door in Mizan. Samen met de taalspecialisten van de 6 talen, mijn Duitse collega Ulrike en een vertaler startte de grote klus. De dag dat we begonnen kreeg ik eindelijk het officiële kleuterschool curriculum van het ministerie van Onderwijs in het Engels. Dat had ik al eerder in het Amhaars gekregen, maar dat is toch echt nog te moeilijk voor me. Een aantal uitgangspunten waren duidelijk voor me: de lessen worden gegeven in de moedertaal en de kinderen gaan vijf dagen per week, 3 uur per dag naar school. We moesten lessen schrijven voor de vakken taal, beginnend rekenen, spel, muziek, handenarbeid en Engels. We hebben besloten voor elke week een thema te kiezen, waarvoor een verhaal en een lied geschreven moeten worden voor het eerste jaar van de kleuterschool, dus voor 4/5-jarigen. We maken zoveel mogelijk gebruik van materialen uit de omgeving. De volgende foto’s geven een overzicht over de diverse activiteiten.


Ik kijk terug op een hele goede tijd. We hebben samen de lessen voor 12 schoolweken klaargekregen. We hopen in november 2016 te starten met het trainen van een groep van waarschijnlijk 12 kleuterleerkrachten voor de proefklassen en we moeten doorgaan met het lessen schrijven!

 

Groet Janet

Advertentie

Verlof Janet

15 jun

PRESENTATIE/ONTMOETEN JANET
Van midden juli tot midden september is Janet met verlof in Nederland. Inmiddels zijn de auto en woonruimte zo goed als rond. Tijdens haar verlof wil Janet graag haar ervaringen met u delen. Zendingswerkers hebben een meelevende en -biddende achterban nodig. Een betrokken thuisfront is noodzakelijk. Daarom is informatie, contact, gebed en meeleven nodig. Een ontmoeting met u kan zijn tijdens een gemeenteavond, op een schoolbezoek, tijdens een koffiemorgen, een ontmoeting rondom een eredienst, clubavond, catechese, ouderenmiddag, gesprekskring, e.d. Janet heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld in de periode van 29 augustus t/m 9 september 2016.

Afspraken voor deze ontmoetingen worden door de afdeling communicatie & fondsenwerving van de GZB geregeld. U kunt daarvoor contact opnemen met Anneke Kardol via tel. 0343-701010 of e-mailadres cenf@gzb.nl.