Archief | juni, 2017

De doventaal van Ethiopië

15 jun

In Ethiopië worden meer dan 80 verschillende talen gesproken. Verschillende organisaties werken aan een bijbelvertaling in de eigen taal, waaronder de Bible Society of Ethiopia, The Word for the World Ethiopia, Wycliffe Bible translators en ook onze organisatie SIL. We dienen daarbij kerkgenootschappen en taalgroepen om de Bijbel beschikbaar te maken voor elke taal die gesproken wordt in Ethiopië.

Op ons kantoor werkt een hele bijzondere taalgroep aan de vertaling in hun eigen taal: de Ethiopische gebarentaal. Ik dacht altijd dat gebarentaal over de hele wereld hetzelfde was, maar landen of regio’s kennen hun eigen gebarentaal, die los staat van de gesproken taal van de horende mensen. Ik vond recent pas uit dat wij in Nederland de NGT (Nederlandse Gebarentaal) gebruiken, in Vlaanderen de VGT (Vlaamse Gebarentaal) en daarnaast kunnen er ook nog regionale varianten bestaan, die vergelijkbaar zijn met gesproken dialecten.

Er is ook een Bijbel in de Nederlandse gebarentaal. De Ethiopische doven hebben ook de behoefte aan de Bijbel in hun eigen taal. Elke dag maakt het team opnames of bereiden ze opnames voor, om zo de Bijbel ook in gebarentaal, de taal naar het hart, voor de dovengemeenschap beschikbaar te maken. Bidt u mee voor doorzettingsvermogen en zegen op dit zo belangrijke werk?

Advertentie